การบริหารจัดการ งานเตรียมพิมพ์ เพื่อลดต้นทุน

Posted: มีนาคม 12, 2011 in news
ป้ายกำกับ:


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ : “การบริหารจัดการ งานเตรียมพิมพ์ เพื่อลดต้นทุน”

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 12.30-17.00 น.
ณ ห้อง 501 อาคารพิพิธภัณฑ์ทางภาพถ่ายฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่ามกลางการแข่งขันในงานผลิตสิ่งพิมพ์ มีหลายปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการผลิตคุณภาพ และความเป็นมาตรฐานการผลิต ถือเป็นอันดับต้นที่จะช่วยในการควบคุมการผลิตให้งานพิมพ์ออกมาดี มีคุณภาพ และยังช่วยใหัทราบถึงต้นทุนในการผลิต

งานเตรียมพิมพ์เป็นต้นทุนผันแปร ที่แปรเปลี่ยนไปตามการผลิต เป็นต้นทุนแอบแฝง ที่ผู้ประกอบการมักหลงลืมหรือมองข้าม ไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน หากบริหารจัดการไม่ดี อาจส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น นำมาซึ่งกำไรที่ลดลง หรือถึงขนาดขาดทุนได้เลย หากมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง

งานสัมมนานี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เห็นและเกิดมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ควรมองข้ามในขั้นตอนงานเตรียมพิมพ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน สอดรับกับกระแสลดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการสร้างงานด้วยนวัตกรรมใหม่ เป็นโอกาสในการแข่งขันในภาวะปัจจุบันและอนาคต ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์

กำหนดการ :
12.30 – 13.00 น.   – ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น.    – กล่าวเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และการบรรยายพิเศษ
13.15 – 13.30 น.    – รายงานผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในรอบปี 2553
13.30 – 14.45 น.    – ECO Type : เลือกใช้ฟอนต์อย่างไร ที่จะช่วยลดการใช้หมึกในการพิมพ์ ช่วยลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิต
โดย คุณปริญญา โรจน์อารยานนท์
Design Director, DB Designs Co., Ltd.

15.00 – 15.30 น.   – P Theory : 5 P > P : แนวคิดในการใช้คำสั่ง และระบบเพื่องานเตรียมพิมพ์ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิต และทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง
โดย คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

15.30 – 15.45 น.   – พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.45 น.   – Carbon Footprint : แนวคิดการจัดการ และเตรียมการในงานเตรียมพิมพ์ เพื่อเข้าสู่การพิมพ์ ที่สามารถคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สื่อสารให้ผู้ซื้อเห็นถึงความใส่ใจต่อปัญหาโลกร้อน และเพื่อสร้างจุดขายที่เหนือกว่าคู่แข่ง
โดย รองศาสตราจารย์อรัญ หาญสืบสาย
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.45 – 17.00 น.  – ถาม-ตอบ และปิดการประชุมฯ

สมาชิกของชมรมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (1 ท่าน/บริษัท),
 สำหรับบุคคลทั่วไป เสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน (แนะนำให้สมัครสมาชิกสามัญ 1,100/ปี เพื่อใช้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี)

ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และใบตอบรับการร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

แผนที่สถานที่จัดงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s