Posts Tagged ‘autocad’

AutoCAD clone ที่รอค่อยมานาน

Posted: มีนาคม 13, 2011 in software
ป้ายกำกับ:,

หลายคนคงมองหาโปรแกรมทดแทน AutoCAD ซึ่งมีหลายตัวอยู่ในขณะนี้ แต่ที่จะเปิดไฟล์ DWG นั่นหายากมาก ตอนนี้มันมีแล้ว นั่นคือ DraftSight เจ้านี้เป็น 2D CAD ครับ รองรับไฟล์ DWG/DXF ของ AutoCAD เจ้า DraftSight สำหรับลีนุกส์นี้เกิดเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้วนี้เอง Features ของเจ้านี้ดูที่นี้ครับ http://www.3ds.com/products/draftsight/free-cad-software/features/ หลังจากดู features แล้วมาดูหน้าตาและวีดีโอประกอบ (เพิ่มเติม…)

Advertisements